Leptin

A missing voice

【焰钢/尔温】机械之心(4)

前篇(第三篇末尾修改了一下,因为圆不回来了x)

是图片形式,本章仅尔温

-------------------

 
tbc?

---------------------------

不会有人发现的点:上一章是伊修瓦尔歼、灭、战,阿尔说的是保、卫、战

埋了一些伏笔+介绍了一下世界观(no one cares)

如果对此文感兴趣的话可以点这个

请务必告诉我文章的缺陷(鞠躬)

评论(1)

热度(11)